Διαλέξεις

Σύντομες και πρακτικά προσανατολισμένες 

 

Ξενοδοχειακά θέματα όπως ενάρξεις ξενοδοχείων, εργασιακή καθημερινότητα καθώς και θέματα σχετικά με τη διεθνοποίηση εταιρειών είναι μέρος της ειδικότητάς μου.

Οι διαλέξεις που προσφέρω πραγματοποιούνται στην αγγλική και γερμανική γλώσσα. Είναι σύντομες, κατατοπιστικές ως προς το θέμα κι εύθυμες. Έχουν πρακτικό προσανατολισμό, προσθετική αξία και στοχεύουν στην εύρεση λύσεων.

Αν σας ενδιαφέρει μια διάλεξη, πατήστε το παρακάτω link: